Woonprojecten

Woningbouw valt grofstoffelijk in te delen in twee vakgebieden, grondgebonden seriebouw en unieke villa bouw. Waar bij seriebouw de focus ligt op betaalbaarheid en repetitie, vraagt villa bouw veel aandacht voor individuele wensen en bijzondere detaillering. Het unieke karakter van deze woningen maakt de voldoening van valklieden des te groter na afronding van een project.

We begeleiden klanten vanuit een speciaal kopers platform: www.volgjewoning.nl . Klanten krijgen een gepersonaliseerde pagina toegewezen waarop alle informatie over de woning terug te vinden is. Denk aan tekeningen, meer- en minderwerkoffertes, koppelingen met andere relevante platformen, etc. Naast het borgen van informatie, kunnen opdrachtgevers ook specifieke wensen bepalen, communiceren met de nodige showrooms en met onze koperbegeleider.