Bouw drietal biobased appartementencomplexen in Amsterdam krijgt steeds meer gestalte

Bouw drietal biobased appartementencomplexen in Amsterdam krijgt steeds meer gestalte

In Amsterdam maken we mooie vorderingen met de drie biobased appartementencomplexen Mooijburg Plein, Mooijburg Waterzicht en Mooijburg Park. Bijzonder aan deze appartementencomplexen zijn de zeer ambitieuze, duurzame uitgangspunten van DGV Group, getekend door Natrufied Architecture. Hierbij worden veel natuurlijke, duurzame materialen gebruikt.

In Amsterdam maken we mooie vorderingen met de drie biobased appartementencomplexen Mooijburg Plein, Mooijburg Waterzicht en Mooijburg Park. Bijzonder aan deze appartementencomplexen zijn de zeer ambitieuze, duurzame uitgangspunten van DGV Group, getekend door Natrufied Architecture. Hierbij worden veel natuurlijke, duurzame materialen gebruikt.

Bovendien heeft de gemeente Amsterdam destijds drie kavels toegewezen aan Evergreen Building Development, DGV Group en Weever Bouw om in samenwerking met de toekomstige bewoners te ontwikkelen. Dat heeft geresulteerd in een unieke en eigentijdse uitstraling van het omvangrijke project.

Mooijburg Plein loopt voorop in het bouwschema en is reeds in de afbouwfase. Bij Mooijburg Waterzicht hebben we de houten HSB casco’s aangebracht, terwijl we in Mooijburg Parkzicht de betonnen fundatie hebben gelegd. De drie appartementencomplexen worden gebouwd onder onze supervisie. In de praktijk betekent dit dat we met een projectteam op locatie van drie man sterk continu in de weer zijn met zaken als organisatie, uitvoering en logistiek.

Kavel 12-06 Mooijburg Plein
Kavel 10-10 Mooijburg Waterzicht
Kavel 07-06 Mooijburg Park