UPDATE | Mooijburg kavel 10-10

Deze week zijn we druk bezig geweest met het omhoogbrengen van het CLThout casco. Dit wordt per verdieping inclusief HSB gevelsluitende elementen omhoog getrokken.